luni, 30 martie 2015

Selectia Comitetului de Monitorizare pentru Programul operational Capital Uman 2014-2020, o poveste tipic romaneascaPe data de 02.03.2015 Ministerul Fondurilor Europene a demarat procesul de constituire a Comitetului de Monitorizare pentru Programul operational Capital Uman 2014-2020 (CM POCU 2014-2020).
Comitetul de Monitorizare a Programului Operational Capital Uman 2014 - 2020 va fi o structură natională de tip partenerial, cu rol decizional în procesul de implementare a acestui program.
Partenerii economici si sociali, precum si organizatiile care reprezintă societatea civilă, interesate să devină membri ai Comitetului de Monitorizare a Programului Operational Capital Uman 2014 – 2020, au fost invitati să depună scrisori de intentie in vederea selectării membrilor CM POCU 2014-2020.

Pe data de 26.03.2015 Ministerul Fondurilor Europene a făcut public rezultatul etapei de selectie a organizatiilor membre ale Comitetului de Monitorizare a Programului Operational „Capital Uman” 2014-2020 (parteneri economici, sociali si societate civila).
Pană la termenul limită stabilit pentru depunerea formularului de intentie, au fost inregistrate 57 de candidaturi.
In urma analizei cererilor au fost selectate 14 organizatii:
1. Asociatia Partida Romilor PRO-EUROPA
2. Federatia Organizatiilor Neguvernamentale Pentru Copil
3. Fondul Natiunilor Unite pentru Copii – UNICEF
4. Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile
5. Asociatia Societatea Academica din România
6. Asociatia Beneficiarilor de Fonduri Europene
7. Asociatia Centrul Român de Initiative
8. Asociatia Română pentru Transparentă/ Transparency International Romania
9. Institutul Economic Român
10. Patriarhia Română
11. Asociatia Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România
12. Blocul National Sindical
13. Consiliul National al Întreprinderilor Private Mici si Mijlocii din România
14. Fundatia PAEM Alba

Acum ne intrebam daca nu cumva “cineva important” nu a apucat să-si depună candidatura, deoarece pe data de 30 Martie 2015 Autoritatea de Management a anuntat reluarea procesului de selectare a organizatiilor pentru formarea Comitetului de Monitorizare a Programului Operational Capital Uman 2014 -2020. Motivul invocat este “aparitia” unor erori tehnice in procesul de transmitere a candidaturilor (oare care o fi acela ?)
Procesul de selectie va fi reluat in perioada imediat următoare.

Asteptam sa vedem noua listă ca să ne putem da seama daca intr-adevar exista o “sărmana” organizatie care a rămas pe dinafară, si pentru care tot procesul de selectie se reia.

miercuri, 25 martie 2015

24.03.2015 : s-a publicat lista cererilor de finantare aprobate pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 182 "Formare profesionala continua pentru angajati"AMPOSDRU publica lista cererilor de finantare aprobate pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 182 "Formare profesionala continua pentru angajati" (DMI 2.3), ca urmare a finalizarii evaluarii de catre OI POSDRU CNDIPT.


 • EU-ROM TRAINING AND CONSULTANCY S.R.L. - Euroturism – Calificare in industria turismului!
 • UNIVERISTATEA SPIRU HARET - Pregatiti pentru viitor
 • LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY" FPC - O SANSA IN PLUS PENTRU VIITORUL TAU
 • Fundatia Universitara “Black Sea Foundation” - Vreau sa ma calific !
 • Fundatia Universitara “Black Sea Foundation” - Calificarea este sansa mea!
 • Asociatia Global Help - Proactivitate pe pia?a muncii, cu accent pe zone foste industrializate din regiunile Sud-Vest, Centru ?i Nord-
 • Vest
 • Comitet Sectorial al Ramurii Textile-Confectii - COMITEX  - Calificarea Angajatilor din industria TEXtila – CATEX
 • Asociatia Centrul de Resurse CREST - Resursa umana angajata – Calificare in fostele zone industriale RUXIND
 • Fundatia Romano Germana de Pregatire si Perfectionare Profesionala in Domeniul Constructiilor Timisoara - Cursuri de calificare in domenii inovative pentru angajatii fostelor zone industrializate din Regiunile Vest si Centru
 • Asociatia Noul Val COM_FORM - O SOCIETATE MAI PERFORMANTA PRIN  DEZVOLTAREA CAPITALULUI UMAN
 • ASOCIATIA CARITAS CAMPULUNG COMUN- CALIFICARE PROFESIONALA COMPLETA LA  LOCUL DE MUNCA
 • SC AMIRAS C&L IMPEX SRL - Calificarea Angajatilor din industria TEXtila – CATEX
 • LICEUL TEHNOLOGIC ASTRA PITESTI Califica-te, Actioneaza, Implica-te!
 • ASOCIATIA CARITAS CAMPULUNG FORMARE PROFESIONALA COMPLETA LA LOCUL DE  MUNCA
 • Asociatia Center for Health Research CaliTex  -  Formare profesionala continua pentru angajati în regiunile Nord-Vest ?i Centru
 • ASOCIATIA DE PRIETENIE ROMANO FRANCEZA ROMFRA - Formare profesionala pentru angajati din sectorul energetic - FORMENERGIA
 • FEDERATIA NATIONALA A SINDICATELOR DIN INDUSTRIA ALIMENTARA - FLEXIBILITATE PE PIATA MUNCII PENTRU INDUSTRIA  ALIMENTARA PRIN FORMARE PROFESIONALA CONTINUA  (FLEXI-IA-FPC)
 • FEDERATIA NATIONALA A SINDICATELOR DIN INDUSTRIA  ALIMENTARA - PROGRES SI CALITATE IN INDUSTRIA ALIMENTARA PRIN FORMARE PROFESIONALA CONTINUA (PC-IA-FPC)
 • ASOCIATIA NATIONALA A INVESTITORILOR IN ZONE DEFAVORIZATE DIN ROMANIA - "Califica-te -E sansa Ta!"
 • SC RADINC SRL - Calificare pentru Piata Muncii
 • Asociatia Smart Projects FPC - Format, Promovat, Calificat!
 • SC RADINC SRL - Calificare pentru Piata Muncii (2)
 • FEDERATIA SANITAS DIN ROMANIA - Dezvoltarea carierei prin FPC, pentru angajatii din sanatate
 • Patronatul Roman - CRAI-Califica-te, Responsabilizeaza-te, Actioneaza, Implica-te!
 • CAMERA DE COMERR, INDUSTRIE SI AGRICULTURA  VASLUI SOLUTIA COMPETITIVITA?II - INSTRUIREA CONTINUA!
 • Patronatul Roman - CALIFICAREA- O Sansa pentru Viitor!
 • FUNDATIA LUMINA INSTITUTII DE INVATAMANT FPC – formare pentru competitivitate ADM

sâmbătă, 21 martie 2015

Obiectivele Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020


In curand se vor lansa noile apeluri in cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU). Foarte multi asteaptă lansarea acestui program si au inceput deja să isi schiteze proiectele. Inainte de a scrie un proiect ar fi bine să cunoasteti foarte bine care sunt obiectivele Programul Operaţional Capital Uman si ce probleme isi propune să rezolve acesta.

POCU 2014-2020 stabilește prioritățile de investiții, obiectivele și acțiunile asumate de România în domeniul resurselor umane, continuând investițiile realizate prin FSE în perioada 2007-2013 și contribuind la atingerea obiectivului general de a reduce disparităţile de dezvoltare economică şi socială dintre România şi statele member ale le UE.
Strategia POCU urmărește integrarea nevoilor de dezvoltare a resurselor umane în ansamblul programelor și politicilor publice ale României, și are în vedere, în primul rând, valorizarea capitalului uman, ca resursă pentru o dezvoltare sustenabilă în viitor. POCU isi propune sa devina un mijloc de stimulare a creşterii economice.
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 urmărește in primul rand ocuparea forţei de muncă. Valorificarea în mod optim a potențialului forței de muncă, crearea condițiilor pentru creșterea gradului de participare pe piața muncii și accesul la locuri de muncă de calitate sunt prioritare pentru atingerea obiectivelor de competitivitate economică, sustenabilitate și incluziune.

La baza elaborarii Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 au stat cateva probleme identificate pe piata muncii pe care Romania trebuie sa le rezolve. Acestea sunt:
1. Rata scăzută de ocupare în rândul tinerilor
În 2013, rata de ocupare a forţei de muncă în rândul tinerilor din România (15-24 ani) a fost cu 8,9% mai mică decât media UE (23,5%, faţă de 32,4% în UE-27), în timp ce pentru femeile tinere diferenţa a fost chiar mai mare (19,6% în România, față de 30,5% în UE-27).
Un factor îngrijorător este reprezentat de creșterea la nivelul întregii țări a numărului de tineri (15–24 ani) care nu sunt ocupați, în educație sau formare, așa-numiții NEETs, fapt care indică dificultăți în asigurarea unei tranziții adecvate de la sistemul de educație la piața muncii.
2. Densitate redusă a afacerilor și oportunități limitate de ocupare
România înregistrează a 2a cea mai redusă densitate a afacerilor din UE-27, cu disparități teritoriale semnificative (trei regiuni înregistrează un nivel al densității afacerilor de 62-70% din media națională, în timp ce în regiunea București-Ilfov se înregistrează o valoare de 2,5 ori mai mare decât media națională)
3. Gradul ridicat de ocupare în agricultură și lipsa oportunităților în mediul rural
Evoluția ocupării și distribuţia locurilor de muncă sunt strâns legate de modelul activităţii economice sectoriale, orientat către activitățile cu valoare adăugată redusă și caracterizat de o dependență ridicată față de agricultură.
4. Disparități importante legate de accesul și participarea pe piața muncii a anumitor categorii dezavantajate
Grupurile ce se confruntă cu dezavantaje şi sunt supuse unui decalaj în raport cu restul populației în privința oportunităților de a găsi un loc de muncă sunt șomerii și persoanele inactive, cu precădere șomerii de lungă durată, persoanele cu nivel redus de educație, lucrătorii vârstnici, persoanele din rândul minorității rome, persoanele cu dizabilități, precum și persoanele din mediul rural cu accent pe cei din agricultura de subzistență și semisubzistență.
5. Neconcordanță între cererea și oferta de competențe și expertiză
România se confruntă cu un nivel educaţional al forţei de muncă (15 ani şi peste) scăzut în comparaţie cu media UE-27; nivel scăzut al utilizării TIC de către populaţie, precum şi utilizarea lor limitată în economie; participarea redusă la programe de ÎPV; insuficienţa fondurilor şi a măsurilor de stimulare fiscală, adresate atât angajatorilor cât şi angajaţilor în domeniul FPC; neadecvarea calificărilor, un sistem de previzionare insuficientă a competențelor.
Complementar, se remarcă disponibilitatea redusă a companiilor de a investi în dezvoltarea competențelor angajaților (care se situează în prezent sub nivelul UE).
6. Capacitate limitată a SPO de a oferi servicii de calitate, adaptate nevoilor pieței muncii, accesibile tuturor
Furnizarea de servicii de calitate, flexibile și adaptate pentru piaţa muncii este esenţială pentru a implementa cu succes măsurile planificate în domeniul ocupării forţei de muncă.

Pentru a creste nivelul de ocupare, prin POCU vor fi finantate proiecte care sa contribuie la:
 • Asigurarea unei integrări durabile pe piața forței de muncă a tinerilor NEETs;
 • Îmbunătățirea participării pe piața muncii a șomerilor și persoanelor inactive, cu precădere a șomerilor de lungă durată, a persoanelor cu nivel redus de educație, a lucrătorilor vârstnici, a persoanelor din rândul minorității rome, a persoanelor cu dizabilități, precum și a persoanelor din mediul rural.
 • Încurajarea antreprenoriatului şi a ocupării pe cont propriu
 • Creșterea adaptabilității întreprinderilor.
 • Stimularea participării angajatorilor la dezvoltarea competențelor angajaților.
 • Modernizarea SPO și creșterea capacității administrative a acestuia de a furniza servicii de calitate.
 • Sprijinirea mobilității forței de muncă.
 • Îmbunătățirea participării pe piața muncii pentru persoanele din mediul rural.

Dacă vă ganditi să concepeti un proiect care să fie finantat prin POCU 2014 ganditi-vă că proiectul dvs. trebuie să fie in concordantă cu obiectivele Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 si că va trebui să contribuie la rezolvarea unor probleme de tipul celor mentionate mai sus.